top of page

January 01, 2020

E-Learning dla studentów

Z powodu pandemii COVID-19 zostało podjętych wiele środków ograniczających transmisje wirusa. Jednym z nich jest ograniczenie zajęć w Klinikach. W związku  z tym Klinika Chirurgii Naczyniowej zaleca pracę samodzielną na podstawie materiałów zawartych na naszej stronie internetowej. Zalecamy przerobienie 7 prezentacji z tematów angiochirurgicznych, a następnie test wiedzy. Dostępne w zakładce "Studenci"

January 01, 2020

KRON

Rozporządzenie MZ w sprawie powstania Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych (KRON) podpisane i wchodzi w życie w lutym 2020.

 

Pilotowany od 2015 roku w Klinice Chirurgii Naczyniowej na Pomorzanach rejestr zostanie wdrożony, po stosownych modyfikacjach, na skalę ogólnopolską na początku kwietnia 2020. Rejestr będzie umiejscowiony w SPSK nr2, a całym projektem kierują dr Arkadiusz Kazimierczak oraz Prof. Piotr Gutowski. Z pośród funkcjonujących w Polsce Rejestrów Medycznych KRON będzie wyróżniał się unikalnym systemem automatycznej oceny wyników odległych (tak zwanego follow-up).  Rejestr pozwoli wszystkim ośrodkom oraz poszczególnym lekarzom zajmującym się zabiegowym leczeniem naczyń zapoznać się z własnymi wynikami niezależnie od migracji pacjentów czy rezygnowania chorych z kontroli. Kluczowa jest współpraca z NFZ i Ministerstwem Cyfryzacji. Pierwsza ocena wyników na skalę ogólnopolską spodziewana jest na koniec 2020.

December 03, 2016

Reorganizacja pracy na ZBO


Od stycznia 2017 planowane są zmiany organizacji na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym Szpitala na Pomorzanach. Celem jest usprawnienie przepływu informacji i ruchu chorych. Szybsze zmiany między operacjami (skrócone do 25-30min) pozwolą zoperować zaplanowaną liczbę chorych. Pacjenci nie bedą już tak często "zrzucani" z listy operacji. Spodziewane oszczędności bedą wynikały ze skrócenia pobytu chorych w oddziałach chirurgicznych (gdzie obecnie zbyt długo oczekują na umieszczenie w liście operacyjnej). Przeorganizowaniu ulegnie między innymi komunikacja na poziomie: zespół anestezjologiczny-zespół chirurgiczny. Dotychczasowy papierowy rozpis operacyjny zastąpi elastyczny i łatwiej dostępny rozpis on-line. Opisy zabiegów będą w całości realizowane drogą elektroniczną (z dużą oszczędnością czasu chirurgów). Zmianie ulegnie książka operacyjna (obecna stara wersja nie spełnia wszystkich wymogów ustawowych). W planie jest również uzyskanie dwóch pełnych zespołów instrumentariuszek do obsługi dwóch sal do godziny 19 dla zabiegów nagłych i dyżurowych z minimalnym zwiększeniem kosztów personalnych (przeorganizowanie dostępności instrumentariuszek i dyżur pod telefonem). Obecnie po południu można pracować tylko na jedną salę co wielokrotnie okazywało się niewystarczające i zagrażające bezpieczeństwu chorych. Planowane jest też uruchomienie dużych monitorów ściennych na salach operacyjnych do wglądu w elektronicznà dokumentację medyczną oraz przegląd plików obrazowych (tomografie i plany zabiegów endowaskularnych). W przyszłości konieczne będzie uruchomienie przekazu audio-video z sal operacyjnych oraz uzupełnienie środków ochrony radiologicznej i modernizacja instrumentarium.

December 01, 2016

NFZ przestał płacić za leczenie w 2016r. "Dobra zmiana!"

Zapotrzebowanie na zabiegi chirurgii naczyniowej zawsze było olbrzymie. Za to pieniądze kierowane do oddziałów chirurgii naczyniowej - niewystarczające. Limit środków skończył się już pare miesięcy temu. Niby nic dziwnego, bo było tak co roku.. Jednak ten rok jest inny. Zawsze leczyliśmy pacjentów do ostatniego dnia grudnia, pomagając tym, którzy tego potrzebują. Wiedzieliśmy, że i tak NFZ zapłaci szpitalowi za wykonany nadlimit. Teraz otrzymaliśmy informację, że na nadwykonania pieniędzy nie będzie. W związku z tym dyrekcja przestraszona wizją jeszcze większego zadłużenia szpitala podjęła decyzję o wstrzymaniu zabiegów do nowego roku, czyli do czasu nowego limitu. Zmuszeni jesteśmy odmawiać planowe przyjęcia. Zmuszeni jesteśmy odłożyć noże, podwiązki i imadła. Zmuszeni jesteśmy do wyjścia z bloku operacyjnego. Nie chcemy nawet myśleć, co to może znaczyć dla pacjentów. Nie chcemy nawet myślec, co to znaczy dla pacjenta czekającego na operację tętniaka wiedząc, że ryzyko pęknięcia jest kilka-kilkanaście procent...

My lekarze po prostu chcielibyśmy robić to co umiemy najlepiej, to co uczyliśmy się większość życia - leczyć pacjentów! Nie chcemy zajmować się polityką, nie chcemy zajmować się liczeniem punktów z NFZ'tu, liczeniem limitów. Chcemy po prostu leczyć.

Natomiast, cytując dzisiejsze słowa Pani Premier: "My ratujemy szpitale, a PO straszy Polaków".

Jak tak ma wyglądać ratunek to my go nie chcemy, Pani Premier!

Please reload

bottom of page