Nasze doświadczenie

Nasi lekarze specjalizują się w leczeniu chorób tętnic szyjnych, tętniakach aorty brzusznej, piersiowej oraz w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych a także innych organów. Jako jedyni w województwie w pełni łączymy nowoczesne doniesienia chirurgii endowaskularnej z chirurgią klasyczną. Będąc ośrodkiem o najwyższej referencyjności często pomagamy mniej doświadczonym placówkom szczególnie z trudnymi pacjentami wymagającymi re-operacji lub użycia nowoczesnych technik chirurgii wewnątrznaczyniowej.

Co leczymy?
 • Ostre niedokrwienia kończyny dolnej i górnej 

 • Przewlekłe niedokrwienie kończyn - metodą wewnątrznaczyniową( angioplastyka, stentowanie)​

 • Przewlekłe niedokrwienie kończyn - by-passy powyżej kolana, poniżej kolana

 • Tętniaki aorty brzusznej - metodą wewnątrznaczyniową

 • Tętniaki  aorty brzusznej - metodą klasyczną

 • Tętniaki aorty piersiowej - metodą wewnątrznaczyniową

 • Rozwarstwienie aorty piersiowej - metodą wewnątrznaczyniową

 • Rozwarstwienie aorty brzusznej - metodą wewnątrznaczyniową

 • Urazy aorty piersiowej

 • Urazy aorty brzusznej

 • Urazy tętnic obwodowych

 • Uwięzienie tętnicy podkolanowej

 • Wykonujemy trombolizy

 • Zakładamy cewniki dializacyjne permanentne u pacjentów z trudnym dostępem

 • Zakrzepicę żył głębokich - wszczepiamy filtry do żyły głównej dolnej

 • Zakrzepicę żył głębokich - przy użyciu nowoczesnych metod endowaskularnych ( Angio-JET)

 • Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej

 • Zespół Maya-Turnera

 • Zespół Leriche

 • Zwężenia tętnic szyjnych - endarterektomia

 • Zwężenia tętnic szyjnych - stentowanie

 • Grey Facebook Icon

Nasz profil na facebooku: