top of page
Nasze doświadczenie

Nasi lekarze specjalizują się w leczeniu chorób tętnic szyjnych, tętniakach aorty brzusznej, piersiowej oraz w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych a także innych organów. Jako jedyni w województwie w pełni łączymy nowoczesne doniesienia chirurgii endowaskularnej z chirurgią klasyczną. Będąc ośrodkiem o najwyższej referencyjności często pomagamy mniej doświadczonym placówkom szczególnie z trudnymi pacjentami wymagającymi re-operacji lub użycia nowoczesnych technik chirurgii wewnątrznaczyniowej. Sciśle współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii PUM planując i wykonując nowatorskie i unikalne na skalę światową zabiegi wenątrznaczyniowe w chorobach łuku aorty. Współpraca ta zaowocowała powołaniem pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem chorób aorty tak zwanego "Aortic Team-u".

bottom of page