Koło studenckie przy Klinice Chirurgii Naczyniowej

W naszej Klinice aktualnie działają trzy koła naukowe. Prowadzone są przez dr hab. Ireneusza Wiernickiego, dr Arkadiusza Kazimierczaka oraz Pawła Rynio.

 

Koło naukowe daje możliwość dodatkowego rozwoju chirurgicznego w trakcie studiów. Podczas dyżurów studenci mogą uczestniczyć w operacjach ucząc się asystować a także pozyskując podstawowe umiejętności chirurgiczne jak szycie czy zakładanie podwiązek.

Oprócz tego kładziemy nacisk na rozwój naukowy. Uczymy studentów pisać prace naukowe, które następnie prezentujemy na konferencjach naukowych dla studentów lub publikujemy w czasopismach naukowych. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu

Materiały na prace STN, grafik dyzurów oraz komunikacja z opiekunami koła dostępne po zalogowaniu.

  • Grey Facebook Icon

Nasz profil na facebooku: