Plan zajęć z uwzględnieniem asystentów.
Schedule of lectores and students group.

Legenda / legend:

GUT= prof. Piotr Gutowski

Cnot= dr hab. Miloslaw Cnotliwy

Wier= dr hab. Ireneusz Wiernicki

Troj= dr Beata Trojnacka

Kup= dr Halina Szumiłowicz

Petr= dr Wojtek Petriczko

Kaz= dr Arkadiusz Kazimierczak

Sam= dr Rabih Samad

Tur= dr Radosław Turowski

NoM= dr Maciej Nowacki

Ryn= dr Pawel Rynio

NoA = dr Adam Nowacki

Tabela przyporządkowuje asystentów do danej grupy. Odświeżana i planowana jest z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

The table links lectores to  students' groups.

Fakultety:

Grafik fakultetów znajdujący się na naszej stronie wskazuje studentom, z którym asystentem będą odbywały się zajęcia w ramach fakultetu. 

Fakultet odbywa się w godzinach ustalonych przez dziekanat. Jakkolwiek istnieje możliwość dowolnego modyfikowania godziny rozpoczęcia tych zajęć w porozumieniu z asystentem prowadzącym fakultet.

W przypadku umieszczenia obok nazwiska asystenta gwiazdki (*). Studenci zobowiązani są do skontaktowania się z adiunktem dydaktycznym dr Kazimierczakiem (Kaz) w celu ustalenia godzin i terminu odbywania zajęć fakultatywnych.  Kontakt powinien dokonać się przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zmiana terminu może być konieczna w przypadku, w którym zajęcia miałby prowadzić lekarz niezatrudniony w PUM.

 
  • Grey Facebook Icon

Nasz profil na facebooku: