top of page
Ogłoszenia dla studentów

 

Szanowni Państwo
 

Zapraszam na seminarium z Chirurgii Naczyniowej w poniedziałek 9 XI 2020, godz 8.30.
Seminarium odbędzie się zdalnie przy pomocy programu ZOOM (należy wgrać wcześniej aplikację z sieci). Seminarium będzie w formie interaktywnej, wymagana kamera + mikrofon.
Do seminarium można sie zalogować przy pomocy poniżej zamieszczonych danych.

 


Prof dr hab n med P.Gutowski
 

 

 

 

 


Piotr Gutowski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Piotr Gutowski's Zoom Meeting
Time: Nov 9, 2020 08:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96960085387?pwd=eGxHTForYjk1RnAraGttK1dtTEI1Zz09

Meeting ID: 969 6008 5387
Passcode: chirnacz

GRUPA D ćwiczenia

22.11.–19.12.2016

zaliczenie końcowe 19.12.2016

GRUPA F ćwiczenia

16.12.16–23.01.2017

zaliczenie końcowe 23.01.2017

GRUPA E ćwiczenia

20.02.–17.03.2017

zaliczenie końcowe 17.03.2017

GRUPA A ćwiczenia

19.04.–19.05.2017

zaliczenie końcowe 19.05.2017

GRUPA B ćwiczenia

10.05.–6.06.2017

zaliczenie końcowe   6.06.2017

GRUPA C ćwiczenia

9.06.–10.07.2017

zaliczenie końcowe 10.07.2017

Czas trwania ćwiczeń: 8.15 - 11.40

Tabela przyporządkowuje asystentów do danej grupy. Odświeżana i planowana jest z miesięcznym wyprzedzeniem.

Legenda:

Cnot= dr hab. Miloslaw Cnotliwy

Wier= dr hab. Ireneusz Wiernicki

Troj= dr Beata Trojnacka

Kup= dr Halina Szumiłowicz

Petr= dr Wojtek Petriczko

Kaz= dr Arkadiusz Kazimierczak

Sam= dr Rabih Samad

Tur= dr Radosław Turowski

Now= dr Maciej Nowacki

Ryn= dr Pawei Rynio

Materiały edukacyjne:

PYTANIA KONTROLNE

 

1. Istotne hemodynamicznie zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) odpowiada w za wystąpienie udaru mózgu w:

A). 80%

B). 50%

C). 20%

A). 5%

 

2. 80 letni palacz papierosów z nadciśnieniem tętniczym i z wykrytym w USG 80% zwężeniem t. szyjnej zewnętrznej prawej. Do tej pory nie przebył epizodu naczyniowo-mózgowego i nie przyjmuje żadnych leków. Pozostałe pozaczaszkowe tętnice domózgowe w USG bez zwężeń. Jakie zaproponujesz postępowanie:

a). Zakwalifikujesz chorego do chirurgicznego udrożnienia  tętnicy prawej tętnicy szyjnej zewnętrznej (CEA)

b) ocenisz ryzyko powikłań kardiologicznych w zakwalifikujesz do Stentowania t szyjnej (CAS)

c) Zdyskwalifikujesz z jakiegokolwiek leczenia naczyniowego

d) Zlecisz powtórzenie badanie USG przez innego lekarza, wdrożysz kwas Acetylosalicylowy w dawce do 100mg/d oraz konsultację internistyczną w celu ustawienia leczenia nadciśnienia tętniczego.

 

3. W przypadku zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej >70% za wystąpienie udaru mózgu odpowiada głównie

a) zmniejszenie dopływu krwi przez zwężoną tętnicę

b) materiał zatorowy uwolniony z blaszki miażdżycowej w rozwidleniu t szyjnej

c) podkradanie krwi przez tętnicę kręgową i zaburzenia przepływu krwi w krążeniu kręgowo-podstawnym

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

4. 70 letnia kobieta z wywiadem obciążonym, cukrzycą, nadciśnieniem, ciężką niewydolnością krążenia po zawale serca, utrwalonym migotaniem przedsionków i udarem mózgu z niedowładem połowiczym lewostronnym przed 3 miesiącami. W wykonanym USG stwierdzono krytyczne (>95%) zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej i niedrożność prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Na tej podstawie uznasz że chora ma:

a) bezobjawowe korespondujące z udarem zwężenie ICA

b) objawowe korespondujące z udarem zwężenie ICA

c) bezobjawowe niekorespondujące z udarem zwężenie ICA

d) objawowe niekorespondujące z udarem zwężenie ICA

 

5. Chorą z pytania 4. zakwalifikujesz do

a). Leczenia zachowawczego

b) Operacyjnego udrożnienia lewej tętnicy szyjnej, a następnie wyznaczysz termin udrożnienia prawej tętnicy szyjnej

c) ocenisz ryzyko powikłań kardiologicznych i zakwalifikujesz do CAS

d) zakwalifikujesz do CEA z użyciem shuntu

 

6. Całkowita niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej jest wskazaniem do:

a) jej operacyjnego udrożnieia (CEA)

b) jej endowaskularnego udrożnienia (CAS)

c) leczenia zachowawczego

d) Żadne z powyższych

 

7. Trzykrotne przyspieszenie prędkości przepływu krwi w zwężeniu tętnicy świadczy o jej:

a) zwężeniu <50%

b) 70% zwężeniu

c) 99% zwężeniu

d) całkowitym jej zamknięciu

 

8. 76 letni palacz, z dobrze leczonym nadciśnieniem tętniczym, przyjmujący Aspirynę 75mg/d. Bez innych obciążeń. Przebył przed 2 miesiącami epizod TIA (nie pamięta, która ze stron ciała była z niedowładem, ale pamięta że przez kilka minut nie mógł mówić). W USG rozpoznano ewidentne 80% zwężenie obu tętnic szyjnych. Zaproponujesz

a). Ponowne wykonanie USG tętnic szyjnych w celu weryfikacji rozpoznania i oceny, która ze stron jest bardziej zwężona

b). Ustalisz która strona jest dominująca u chorego i zakwalifikujesz do CEA strony przeciwstawnej (np. U praworęcznego najpierw CEA po stronie lewej)

c) Zlecisz wykonanie angio-CT w celu ostatecznej weryfikacji stopnia zwężenia naczyń

d) Zalecisz leczenie zachowawcze

 

9. Wskazaniem do CEA/CAS nie jest

a) zwężenie ICA w zakresie 70-99%

b) objawowe zwężenie ICA >50% z blaszką hipoehogeniczną

c) bezobjawowe zwężenie ICA >70% z blaszką hipoehogeniczną

d) Bezobjawowe 65% zwężenie ICA z dobrze uwapnioną blaszką.

 

10. W dobrze leczącym ośrodku naczyniowym odsetek kwalifikacji do CAS w stosunku do CEA powinien:

a) przekraczać 90%

b) przekraczać 50%

c) nie przekraczać 30%

d) wynosić 0% (nie powinno kwalifikować się w ogóle  do CAS)

 

11. Chory lat 75. Obecnie niepalący. Z cukrzycą i nadciśnieniem. Leczony efektywnie farmakologicznie. Bez obciążeń kardiologicznych. W USG rozpoznano zwężenie 99% ICA strony lewej oraz 75% ICA strony prawej. Zaproponujesz

a) CEA strony lewej ponieważ ryzyko powikłań kardiologicznych wg LEE score jest niskie

b) w ciągu kilku tygodni po operacji strony lewej wyznaczysz termin CEA strony prawej

c) będziesz wykonywał kontrolne USG tętnic szyjnych co 6-12 miesięcy po operacji

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe .

 

12. Podczas uzyskiwania świadomej zgody rozmawiasz z chorym w pytania 11 na temat możliwych opcji terapeutycznych oraz powikłań leczenia. Chory jest zainteresowany bardziej poddaniem się CAS niż CEA. O czym musisz mu powiedzieć?

a) ryzyko powikłań mózgowych i sercowych jest wyższe w przypadku CEA

b) ryzyko powikłań mózgowych i sercowych jest wyższe w przypadku CAS

c) w przypadku CEA ryzyko powikłań sercowych jest niższe, ale ryzyko udaru wyższe.

d) w przypadku CAS ryzyko powikłań sercowych jest niższe, ale ryzyko udaru wyższe.

 

13.  Zespół podkradania

a) występuje częściej po stronie lewej i związany jest z odwróceniem przepływu w tętnicy kręgowej

b) może powodować chwilowe utraty przytomności (syncope)

c) wymaga wykonania pomostu szyjno-podobojczykowego jeśli nie uda się udrożnić tętnicy podobojczykowej endowaskularnie

d) wszystkie odpowiedzi poprawne

 

14. Przewlekłe owrzodzenia mają najczęściej

a) tło naczyniowe

b) tło immunologiczne

c) tło reumatologiczne

d) żadne z powyższych

 

15. W przypadku ustalania przyczyn utrzymywania się owrzodzenia nie ma znaczenia

a) zbadanie tętna i ocena ABI

b) ustalenie chorób współistniejących i przyjmowanych leków

c) ocena koloru, zapachu wydzieliny z rany

d) wykonanie zdjęcia owrzodzenia

 

16. W określeniu „stagingu” klinicznego rany używane są następujące skale:

a) PEDIS, WAGNER, EDMONDS&FOSTER

b) ASA, GOLDMAN, LEE

c) V-POSSUM, SCORE

d) TASC, ICCP

 

17. 69 letni wieloletni palacz papierosów zgłosił z przewlekłym owrzodzeniem przodostopia prawego (od 5 miesięcy). Kolor rany czarno-zielony, zapach beztlenowy. Zajmuje powierzchnię około 8cm kwadratowych. Widoczne zmiany troficzne palców stopy. Bez wywiadu w kierunku cukrzycy. Podejrzewając tło niedokrwienne (stwierdzasz brak tętna poniżej pachwin) wykonujesz ABI, które wynosi po prawej 0,56, po lewej 0,74.

a). Kierujesz chorego na badania obrazowe w celu kwalifikacji do rewaskularyzacji w pierwszym rzędzie

b). Rozpoczynasz leczenie miejscowe (debridement, Octanilin, Optrunki specjalistyczne – HFT) ponieważ rana ma dużą szansę na wygojenie bez rewaskularyzacji 

c) wykonujesz posiew żeby rozpocząć celowaną antybiotykoterapię, która powinna skutkować samoistnym wygojeniem rany

d) kwalifikujesz do pierwotnej amputacji przodostopia

 

18. Zalecane antyseptyki miejscowe w leczeniu ran przewlekłych to:

a) Woda utleniona

b) Srebro (Ag) jeśli będzie stosowane długotrwale (ponad 2 tygodnie)

c) Octanilina

d) Jodowe środki w połączeniu z Octaniliną

 

19. Które ze stwierdzeń dotyczących pobierania posiewów w czasie leczenia rany przewlekłej nie jest prawdziwe?

a) jest zawsze wskazane i powinno być często wykonywane

b) po winno być wykonane w przypadku ran w co najmniej 3 stopniu W.A.R. score

b) powinno być wykonane w stopie cukrzycowej w  3 stopniu Wagnera

c) powinno być wykonane z przyczyn epidemiologicznych przed planowaną hospitalizacją (chodzi o izolację i ograniczanie rozprzestrzeniania antybiotyko-opornych szczepów)

 

20.Proksymalny odcinek układu żył głębokich obejmuje

a). Żyłę biodrową, udową, podkolanową i goleni z wyjątkiem żył powierzchownych i żył głębokich stopy

b) żyłę odstrzałkową i odpiszczelową

c) żyłę biodrową i udową

d) tylko żyłę biodrową wspólną

 

21. Pacjentka lat 45, bez obciążeń w wywiadzie i nie przyjmująca żadnych leków zgłosiła się z powodu obrzęku kostki i podudzia lewego. Przed kilkoma dniami leki uraz stawu skokowego podczas biegu. Za radą ortopedy przez 4 dni oszczędzała kończynę. Klinicznie minimalny obrzęk kostki i łydki (1-1.5cm różnicy w obwodzie kończyny). W przypadku tej chorej rozpoznasz

a). Wysokie ryzyko zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

b) Średnie ryzyko zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

b) Niskie ryzyko zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

d) nie da się określić ponieważ skala Wellsa nie służy do oceny ryzyka zakrzepicy żylnej

22. Pacjentka z pytania 21. Jaką diagnostykę możesz zaproponować w celu potwierdzenia/wykluczenia DVT?

a) poziom D-Dimeru w pierwszym rzędzie

b) ultrasonograficzną próbę uciskową (CUS)

c) od razu pełne badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych

d) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 

23. Pacjentka z pytania 21. Wykonałeś poziom D-Dimeru, który wyniósł 300 ng/ml (punkt odcięcia 500 ng/ml w Twoim laboratorium). Jakie jest Twoje postępowanie?

a). Wykluczasz DVT i zalecasz RICE (Rest Ice Compresion Elevation)

b) Mimo wszystko zalecasz wykonanie CUS

c) Mimo wszystko zalecasz wykonanie pełnego dopplerowskiego badania USG

d) Zlecasz wykonanie flebografii

 

24. Pacjent 67 lat po hemicolectomii z powodu raka jelita grubego przed 2 miesiącami powikłanego miesięcznym pobytem w OIT. Od ponad 3 tygodni znaczny obrzęk lewej k dolnej. Obwód prawej goleni o 4cm większy od lewej.  Niewielki ból przy chodzeniu. Tętno obecne na tętnicach stóp. Rozpoznasz:

a). średnie ryzyko DVT wg skali Wellsa

b). wysokie ryzyko DVT wg skali Wellsa

c). niskie ryzyko DVT wg skali Wellsa

d) nie da się określić ponieważ skala Wellsa nie służy do oceny ryzyka zakrzepicy żył głębokich

 

25. Pacjent z pytania 24. Jaką diagnostykę możesz zaproponować w celu potwierdzenia/wykluczenia DVT?

a) oznaczę poziom D-Dimeru w pierwszym rzędzie, co będzie decydujące dla dalszej diagnostyki

b) wykonam ultrasonograficzną próbę uciskową (CUS), jeśli będzie ujemna wykluczę DVT

c) wykonam ultrasonograficzną próbę uciskową (CUS), jeśli będzie ujemna zlecę powtórzenie CUS za tydzień lub pełne badanie USG dopplerowskie żył

d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 

26. Pacjent z pytania 24. W CUS rozpoznajesz zakrzepicę żył głębokich w odcinku udowym po stronie lewej. Jakie jest Twoje postępowanie?

a). Wykluczasz DVT i zalecasz RICE (Rest Ice Compresion Elevation)

b) Mimo wszystko zalecasz wykonanie CUS po tygodniu przed wdrożeniem leczenia

c) Rozpoczynasz leczenie antykoagulacyjne

d) Kierujesz chorego do oddziału naczyniowego w celu pilnej trombektomi farmako-mechanicznej zakrzepicy

 

27. Pacjent z pytania 24. Czy należy temu pacjentowi zaproponować coś jeszcze? Wskaż, która z odpowiedzi nie jest prawidłowa:

a). Tak, należy zaproponować jeszcze między innymi diagnostykę wtórnych przyczyn zakrzepicy żył głębokich i rekonsultację onkologiczną

b). Tak, należy zaproponować jeszcze między innymi pełne badanie dopplerowskie USG żył biodrowych w trybie ambulatoryjnym

c).Tak, należy zaproponować jeszcze między innymi kompresoterapię (minimum II stopień ucisku)

d) Tak, ale wystarczy zaproponować jedynie  konsultację hematologiczna w celu diagnostyki trombofili

 

28. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące D-Dimeru

a). Graniczny dla rozpoznania DVT poziom D-dimerów rośnie z wiekiem od 50 roku życia

b). Poziom D-Dimerów poniżej wartości granicznej zawsze (to jest w 100%) wyklucza DVT

c) Przy wysokim prawdopodobieństwie klinicznym DVT wykonywanie oznaczenia D-Dimeru nie ma sensu

d) Poziom D-Dimerów poniżej wartości granicznej przy niskim lub pośrednim prawdopodobieństwie klinicznym pozwala wykluczyć DVT ze znaczną specyficznością

 

29. W jakim przypadku należy powtórzyć „ujemną” kliniczną próbę uciskową (CUS) po tygodniu? Wskaż nieprawidłowa odpowiedź.

a). Chory z niskim prawdopodobieństwem DVT i poziomem D-Dimeru poniżej wartości granicznej

b) Chory z pośrednim prawdopodobieństwem DVT i poziomem D-Dimeru powyżej wartości granicznej

c) Chory z wysokim prawdopodobieństwem DVT i poziomem D-Dimeru poniżej wartości granicznej

d) Chory z niskim prawdopodobieństwem DVT i poziomem D-Dimeru powyżej wartości granicznej

 

30. Chory lat 60 z rozpoznaną zakrzepicą żył głębokich w USG (żyła goleni lewej i żyła udowa lewa w USG, D-Dimer wyjściowo 1780ng/ml). W wywiadzie artroskopia lewego kolana po urazie na nartach przed 7 tygodniami. Obecnie bez leków. Obrzęk od 2 tygodni. Przyjmuje regularnie Heparyny drobnocząsteczkowe we właściwej dawce. Pacjent zgłosił się ponieważ obrzęk kończyny utrzymuje się nadal, a nawet nasila się pod koniec dnia poważnie utrudniając chodzenie. Zaniepokojony prywatnie wykonał sobie w dniu dzisiejszym poziom D-Dimeru – 760ng/ml. Prawdopodobną przyczyną utrzymywania się dolegliwości klinicznych jest:

a). Nawrót DVT

b). Kolejny epizod DVT

c). Niewłaściwe leczenie antykoagulacyjne (chory powinien otrzymywać zamiast Enoxaparyny jeden z następujących doustnych antykoagulantów: Warfaryna, Sintrom, Riwaroxaban, Dabigatran)

d) Brak wdrożonej kompresjoterapii

 

31. Chory z pytania 30. Jak długo należy u niego stosować antykoagulację

a) 3 miesiące

b) 12 miesięcy

c) dożywotnio

d) Nie może przyjmować antykoagulantów w ogóle

 

32. 25 latek po operacji ortopedycznej z powodu urazu lewego barku przed 1,5 miesiącem. Zgłosił się z powodu masywnego obrzęku lewej kończyny górnej od 4 dni. W USG zakrzepica żyły pachowej i podobojczykowej lewej. Bardzo silne bóle przedramienia z drętwieniem palców jeśli opuszcza na dłuższy czas kończynę w dół. Od 4 dni otrzymuje Heparyny Drobnocząsteczkowe we właściwej dawce. Mimo tego dolegliwości nasilają się. Co należy zrobić?

a). Choremu należy zalecić kompresjoterapię i zwiększyć dawkę heparyn

b). Ze względu na młody wiek, wywiad DVT krótszy od 3 tygodni i nasilone objawy należy skierować chorego do oddziału naczyniowego w celu zabiegowego udrożnienia żył głębokich.

c) Chory nie kwalifikuje się do leczenia zabiegowego. Konieczny jest za to drenaż limfatyczny

d). Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 

33. W przypadku masywnej zakrzepicy żył powierzchownych lub  wysokiego ryzyka ekspansji do układu głębokiego zalecane jest zastosowanie

a). Fondaparynux 2,5mg po przez 45 dni

b). Antykoagulantów jak w DVT spowodowanym odwracalnym czynnikiem

c). Wyłącznie heparyn drobnocząsteczkowych przez 10 dni

d) W ogóle nie wolno stosować antykoagulantów

 

34. Zatorowość płucna

a). jest bezobjawowa w 50% proksymalnej DVT

b). W 70% łatwo wykryć jej źródło w USG

c) przeważnie pochodzi z DVT zlokalizowanej w kończynach dolnych

d) wszystkie prawidłowe

 

35.Zatorowość płucna wysokiego ryzyka śmierci jest

a) rozpoznawana jeśli chory wyjściowo jest w hipotensji lub we wstrząsie

b) nie wymaga natychmiastowego wdrożenia antykoagulacji i terapii reperfuzyjnej

c) wymaga uzyskania ponad 10 punktów w MGS (Modified Geneva Score).

d) wymaga uzyskania co najmniej 6 pkt w PESI Score

 

36. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka śmierci

a) Wymaga oceny prawdopodobieństwa klinicznego wg MGS (Modified Geneva Score) przed wykonaniem oznaczenia       poziomu D-Dimeru

b) Wymaga oznaczenia D-Dimeru w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa PE określonego w MGS przed wykonaniem angioCT

c) wymaga potwierdzenia w angioCT zatorowości płucnej przy wysokim i pośrednim prawdopodobieństwie PE określonego w MGS przed wdrożeniem antykoagulacji

d) żadne z powyższych nie jest prawidłowe

 

37. Chory lat 66 skierowany z powodu utrzymywania się obrzęku i dolegliwości bólowych lewej kończyny dolnej od 5 dni kiedy rozpoznano w niej DVT. Z tego powodu otrzymuje HDcz w dawce leczniczej (prawidłowo ustawione leczenie). Wywiad obciążony cukrzycą, POCHP, chorobą wieńcową. Przebył udar mózgu z niedowładem lewostronnym przed dwoma laty i porusza się o kulach. Skarży się dodatkowo na duszność i ból w klatce piersiowej. Ciśnienie 120/80 Tętno 110/min. Saturacja 93%. Jak określisz prawdopodobieństwo PE

a). Jako wysokie w MGS (Modified Geneva Score)

b). jako pośrednie MGS

c) jako niskie w MGS

d) nie da się określić

 

38. Chory z pytania 37

a) ma zatorowość wysokiego ryzyka zgonu

b) nie można określić ryzyka zgonu

c) wymaga oceny prawdopodobieństwa w skali MGS przed wdrożeniem dalszej diagnostyki i leczenia

d) wymaga natychmiastowej terapii reperfuzyjnej

 

39. Chory z pytania 37. Jakie zaproponujesz postępowanie

a) zlecisz wykonanie D-Dimeru przed wykonaniem angioCT

b) wykonasz angioCT i nie będziesz zlecał wykonania D-Dimeru

c) zlecisz RTG klatki piersiowej i zależnie do jego wyniku uwarunkujesz dalsze postępowanie

d) żadne z powyższych

 

40. Chory z pytania 37 ma w CT rozpoznany zator tętnicy płucnej po stronie prawej w jednej z głównych gałęzi segmentarnych. Wobec powyższego

a) kwalifikujesz chorego do terapii reperfuzyjnej w trybie natychmiastowym

b) postępowanie uzależniasz od określenia ryzyka wczesnego zgony wg SPESI score

c) rezygnujesz z  oznaczenie proBNP i UKG serca planując leczenie zachowawcze

d) żadne z powyższych

 

41. Chory z stabliny hemodynamicznie, z pośrednim prawdopodobieństwem PE (w MGS) i wysokim ryzykiem 30 dniowej śmiertelności w PESI z podwyższonym proBNP, ale bez przeciążenia prawokomorowego ma:

a). pośrednie-niskie ryzyko zgonu

b) pośrednie wysokie ryzyko zgonu

c) niskie ryzyko zgonu

d) wysokie ryzyko zgonu

 

42. Chory z pytania 37. Wykonano oznaczenie pro-BNP (znacznie podwyższone) oraz UKG serca (wykryto istotne przeciążenie prawokomorowe z wysokim ciśnieniem płucnym). Chory ten ma:

a). pośrednie-niskie ryzyko zgonu

b) pośrednie wysokie ryzyko zgonu

c) niskie ryzyko zgonu

d) wysokie ryzyko zgonu

 

43. W takim wypadku (jak opisano w pytaniu 37) zaproponujesz

a) tylko leczenie antykoagulacyjne przez 3 miesiące

b) zabiegową terapię reperfuzyjną (otwarta trombectomia w krążeniu pozaustrojowym)

c) Fibrynolizę ogólnoustrojową jeśli nie ma przeciwwskazań

d) żadne z powyższych

 

44. Do określenia ryzyka zgonu w PE służy

a) skala MGS (Modified Geneva Score)

b) tylko występowanie wstrząsu/hipotonii

c) występowanie wstrząsu/hipotonii oraz skala PESI

d) tylko skala PESI

 

45.Tętniak to poszerzenie naczynia o

a) 20% średnicy nominalnej

b) 50% średnicy nominalnej

c) 100% średnicy nominalnej

d) zależy od rodzaju naczynia

 

46. Tętniaki mogą być niebezpieczne z powodu

a) tylko ryzyka pęknięcia

b) tylko ryzyka zatorowości obwodowej

c) ryzyka zatorowości i pęknięcia

d) wyzwalania ucisku na sąsiednie tkanki

 

47. Chory z tętniakiem aorty wstępującej lub łuku aorty powinien być kierowany

a) najpierw na chirurgię Naczyniową

b) najpierw na Kardiochirurgię

c) najpierw na Angiologię

d) Najpierw na Internę

 

48. Chory z tętniakiem aorty zstępującej lub piersiowo-brzusznej. Wskaż nieprawidłowe zdanie

a) powinien być skierowany na konsultację chirurga naczyniowego

b) jest w założeniu nieoperacyjny

c) prawdopodobnie będzie leczony technikami endowaskularnymi

d) może wymagać leczenia hybrydowego

 

49. Chory lat 55 z wykrytym podczas urologiczego USG tętniakiem aorty brzusznej średnicy 45mm. Jakie postępowanie zalecisz wiedząc że badanie było prawidłowo wykonane (radiolog jest doświadczonym diagnostą w chorobach naczyń):

a) Skierujesz chorego na ostry dyżur naczyniowy w trybie natychmiastowym.

b) Skierujesz chorego na konsultację chirurga naczyniowego w trybie ambulatoryjnym w terminie w terminie 6-12 miesięcy

c) Skierujesz chorego na konsultacje chirurga naczyniowego w czasie 2 tygodni

d) Żadne z powyższych

 

50. Chora lat 67 z  przypadkowo wykrytym tętniakiem aorty brzusznej podczas USG dróg żółciowych. Średnica tętniaka 65mm. W badaniu tętniak niebolesny przy palpacji. Co zrobisz?

a) Skierujesz chorego na ostry dyżur naczyniowy w trybie natychmiastowym.

b) Skierujesz chorego na konsultację chirurga naczyniowego w trybie ambulatoryjnym w terminie 6-12 miesięcy

c) Skierujesz chorego na konsultację chirurga naczyniowego w czasie 2 tygodni

d) Żadne z powyższych

 

51. Chora z pytania 50 zgłosiła się po 15 miesiącach z powodu bólu podbrzusza promieniującego do pleców. Ciśnienie 160/80 mmHg,  f. 75 miarowe, Sat. 100%. W badaniu tkliwy tętniący guz tuż nad pępkiem. Twoje postępowanie będzie wyglądało następująco

a) Skierujesz chorego na ostry dyżur naczyniowy w trybie natychmiastowym.

b) Skierujesz chorego na konsultację chirurga naczyniowego w trybie ambulatoryjnym w terminie w terminie 6-12 miesięcy

c) Skierujesz chorego na konsultacje chirurga naczyniowego w czasie 2 tygodni

d) Żadne z powyższych

 

52. Chora z pytania 50 trafia na ostry dyżur naczyniowy. W wykonanym pilnie angioCT wykluczono pęknięcie tętniaka. Dalsze postępowanie powinno obejmować

a) kwalifikację do EVAR (Stentgraftu) w przypadku korzystnej anatomii tętnika i  niezależnie od obciążeń internistycznych, ale z maksymalna optymalizacją krążenia (obniżenie ciśnienia), wczesny wypis i  wyznaczenie terminu zabiegu w ciągu 2-4tygodni

b) kwalifikację do EVAR (Stentgraftu) w przypadku korzystnej anatomii tętnika i  niezależnie od obciążeń internistycznych, ale z maksymalna optymalizacją krążenia (obniżenie ciśnienia) i wykonanie operacji w ciągu 48 godzin

c) wykonanie operacji na otwarto w trybie natychmiastowym (dyżurowym) niezależnie od anatomii tętnika i obciążeń internistycznych, ale z maksymalna optymalizacją krążenia możliwą w tak krótkim czasie.

d) wykonanie EVAR (Stentgraftu) niezależnie od anatomii anatomii tętnika i obciążeń internistycznych w trybie natychmiastowym (dyżurowym)

 

53. Rozwarstwienie aorty zstępującej

a) zawsze powinno być leczone operacyjnie

b) nigdy nie jest powikłane i dlatego nie powinno się go leczyć zabiegowo

c) niezależnie od tego czy rozwarstwienie aorty obejmuje jej odcinek wstępujący czy nie, zawsze pierwszeństwo ma wszczepienie stentgraftu do aorty zstępującej

d)  Może z sukcesem być leczone zachowawczo jeśli nie występują czynniki deterioracji tętniakowatej

 

 

54. Kobieta 28 lat planująca drugą ciążę, zgłasza się z powodu przypadkowego wykrycia w USG 3cm tętniaka tętnicy śledzionowej. Zalecasz

a) Tylko obserwację ponieważ tętniaki t. trzewnych nie pękają.

b) Planowe leczenie przed zajściem w ciążę (ponieważ możliwe jest zarówno leczenie endowaskularne jak i na otwarto)

c) Leczenie zabiegowe, ale po zajściu w ciążę, ponieważ ryzyko pęknięcia istnieje szczególnie  w czasie porodu i jest niebezpieczne wyłącznie dla dziecka

d) leczenie operacyjne ponieważ tętniak przekroczył już 2cm średnicy

 

55.Na izbę przyjęć chirurgiczną trafia pacjent, który skarży się na ból i osłabienie łydki prawej po przejściu 200 metrów, który ustępuje wraz z odpoczynkiem. Z wywiadu dowiadujesz się, że pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę oraz pali 20 papierosów dziennie. Najwłaściwszym postępowaniem będzie:

a) rozpoznanie ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz wykonanie badań obrazowych celem kwalifikacji do zabiegu

b) rozpoznanie krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej i przyjęcia pacjenta do oddziału

c) rozpoznanie przewlekłego niedokrwienia kończyny dolnej i zaplanowanie rewaskularyzacji w trybie planowym z poradni naczyniowej

d) rozpoznanie przewlekłego niedokrwienia kończyny dolnej i zalecenie modyfikacji czynników ryzyka z naciskiem na zaprzestanie palenia, kompensacji cukrzycy, pilnowania wartości ciśnienia tętniczego

e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 

56. Na izbę przyjęć chirurgiczną trafia pacjent, który skarży się na ból i osłabienie łydki prawej po przejściu 20 metrów, który ustępuje wraz z odpoczynkiem. Z wywiadu dowiadujesz się, że pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzyce oraz pali 20 papierosów dziennie. Najwłaściwszym postępowaniem będzie:

a) rozpoznanie ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz wykonanie badań obrazowych celem kwalifikacji do zabiegu

b) rozpoznanie krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej i przyjęcia pacjenta do oddziału

c) rozpoznanie przewlekłego niedokrwienia kończyny dolnej i zaplanowanie rewaskularyzacji w trybie planowym z poradni naczyniowej

d) rozpoznanie przewlekłego niedokrwienia kończyny dolnej i zalecenie modyfikacji czynników ryzyka z naciskiem na zaprzestanie palenia, kompensacji cukrzycy, pilnowania wartości ciśnienia tętniczego

e) żadna odpowiedz nie jest prawidłowa

 

57. Na izbę przyjęć trafia pacjent po PTA tętnicy biodrowej zewnętrznej przed rokiem. Aktualnie zgłasza dolegliwości charakterystyczne dla bólu spoczynkowego. Jednakże masz wrażenie, że pacjent symuluje próbując wymusić na Tobie hospitalizację. Najbardziej obiektywnym testem do potwierdzenia/wykluczenia tej diagnozy w warunkach izby przyjęć będzie:

a) pomiar ABI

b) wykonania dopplera USG tętnic kończyny

c) wykonanie angio-TK

d) badanie tętna na kończynach

e) żadna odpowiedż nie jest prawidłowa

 

58. Jesteś lekarzem pracującym w gabinecie lekarza rodzinnego. Zajmując się pacjentem z przewlekłym niedokrwieniem masz świadomość, że to choroba związana z czynnikami ryzyka innych chorób. Które postępowanie nie jest właściwe u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych?

a) pomiar glikemii

b) sprawdzenie wartości kreatyniny

c) wykonanie USG dopplera tętnic szyjnych

d) dokładne zebranie wywiadu w kierunku TIA, amaurosis fugax

e) wykonanie spirometrii

 

59. Zgłosił się do Ciebie pacjent, który podaje że ma bóle wysiłkowe kończyn dolnych. Którego z pytań nie zadasz w różnicowaniu w kierunku chromania przestankowego?

a) czy miał w przeszłości epizod zakrzepicy biodrowo-udowej?

b) czy ma problemy z kręgosłupem?

c) czy ból ma charakter piekący?

d) jak szybko ustępuje ból po zaprzestaniu wysiłku?

e) czy bólowi towarzyszy nagłe zblednięcie, następnie zasinienie i zaczerwienienie łydki?

 

60. Które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe?

a) Choroba Leriche’a to forma przewlekłego niedokrwienia kończyn

b) Skala Rutherforda jest skalą oceny przewlekłęgo  niedokrwienia kończyny

c) skala Fonteina jest skala oceny przewlekłego niedokrwienia kończyny

d) chromanie przestankowe to objaw zawsze obecny w pierwszych fazach przewlekłego niedokrwienia kończyny

e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 

61. Trafia do Ciebie pacjent z chromaniem przestankowym rzędu 400 metrów. W wywiadzie: pali papierosy 30 papierosów na dzień, choruje na cukrzycę po oznaczeniu HbA1c otrzymałeś wynik ponad 10%, ciśnienie tętnicze notowane w książce pomiarów chorego oscyluje w granicach 170/105 mmHg.  Czego nie zalecisz w celu wydłużenia dystansu chromania?

a) ćwiczenia marszowego 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące

b) zaprzestania palenia papierosów

c) rozpoczniesz leczenie przeciwnadciśnieniowe oparte na ramiprilu

d) skupisz się na wyrównaniu glikemii

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

62. Trafił do Ciebie pacjent, który skarży się na chromanie pośladka prawego. Zbadałeś tętno w pachwinach, pod kolanem oraz na kostce. Wszędzie wyczułeś puls. Wnioskujesz, że:

a) nie jest możliwe chromanie pośladka przy wyczuwalnym pulsie jak wyżej. Szukasz innej diagnozy

b) masz świadomość, że za ten stan może odpowiadać niedrożna tętnica biodrowa wewnętrzna, rozpoczynasz diagnostykę obrazową w celu potwierdzenia przypuszczenia

c) sprawdzasz tętno po drugiej stronie, w przypadku braku w pachwinie rozpoznajesz zespół Leriche’a.

d) przypuszczasz, że jednak jest zamknięta tętnica biodrowa zewnętrzna a to co wyczuwasz jako puls jest tętnem udzielonym przez sprężystość blaszki miażdżycowej

e) brak prawidłowej odpowiedzi

 

63. Wykonałeś ABI stwierdzając wynik 0.4. Na podstawie tego wyniku kwalifikujesz pacjenta wg skali Fonteina jako:

a) I

b) IIa

c) IIb

d) III

e) wszystkie odpowiedzi są błędne

 

64. Trafia do Ciebie pacjent z bólem stopy od ponad 3 tygodni. Zbierając wywiad dowiadujesz się, że choruje na cukrzycę oraz niewydolność nerek. Wykonałeś ABI, który wyniósł 1,0.

a) wnioskujesz, że skoro ABI jest prawidłowe to wykluczasz przyczynę naczyniową. Skupiasz diagnostykę w kierunku dny moczanowej i zapalenia stawów.

b) masz świadomość, że u pacjentów z cukrzycą naczynia mogą nie podlegać  kompresji przez mankiet manometru, a zatem wynik jest najprawdopodobniej zawyżony w związku z czym zlecasz badania obrazowe

c) masz świadomość, że u pacjentów z niewydolnością nerek naczynia mogą nie podlegać  kompresji przez mankiet manometru, a zatem wynik jest najprawdopodobniej zawyżony w związku z czym zlecasz badania obrazowe

d) b+c

e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 

65. Trafia na izbę chirurgiczną pacjent z ostrym niedokrwieniem kończyny dolnej. Co nie jest prawidłowym postępowaniem w obrębie badania podmiotowego?

a) zapytanie czy choruje na tętniaka aorty

b) zapytanie czy choruje na migotanie przedsionków

c) zapytanie czy miał wykonywane procedury w obrębie tętnic kończyny dolnej

d) zapytanie czy choruje na tętniaka tętnicy podkolanowej

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

66. Która z cech nie jest charakterystyczna dla ostrego niedokrwienia kończyny dolnej?

a) brak tętna

b) bladość

c) przepełnienie żył powierzchownych

d) ochłodzenie kończyny

e) znieczulica połączona z bólem spoczynkowym

 

67. Trafia na izbę chirurgiczną pacjent z podejrzeniem ostrego niedokrwienia kończyny dolnej lewej. Wywiad z pacjentem jest niemożliwy do zebrania z powodu znacznej demencji, aczkolwiek pacjent pokazuje że boli go łydka i stopa. W ramach przeprowadzonej przez Ciebie diagnostyki ustalasz, że pacjent ma chłodniejszą, bladą kończynę, po przyłożeniu głowicy dopplera słyszysz szum żylny na kostce .Prosisz pacjenta aby zgiął grzbietowo stopę  co mu się nie udaje. Wyczuwasz tętno w pachwinie, natomiast nie udaje Ci się wyczuć pod kolanem. Prawidłowym postępowaniem będzie:

a) wysłanie pacjenta na RTG stopy celem wykluczenia urazu

b) odrzucasz rozpoznanie ostrego niedokrwienia rozpoznajesz krytyczne niedokrwienie

c) rozpoznajesz ostre niedokrwienie IIB SVS, masz świadomość ze pacjenta należy zoperować jak najszybciej

d) rozpoznajesz ostre niedokrwienie IIA SVS, masz świadomość ze pacjenta nie trzeba operować natychmiast

e) rozpoznajesz ostre niedokrwienie III SVS, masz świadomość że w tej sytuacji nie można podjąć próby rewaskularyzacji

 

68. U którego z pacjentów zastosujesz trombolizę celowaną w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej?

a) u pacjenta z ostrym niedokrwieniem IIB i niewydolnością nerek

b) u pacjenta z ostrym niedokrwieniem IIA z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą

c) u pacjenta z ostrym niedokrwieniem III

d) u pacjenta z z ostrym niedokrwieniem IIA z bólami głowy po operacji glejaka mózgu 2 tyg temu

e) brak prawidłowej odpowiedzi

 

69. Pełniąc dyżur na chirurgii zoperowałeś właśnie pacjenta z ostrym niedokrwieniem kończyny dolnej. Którego z powikłań nie będziesz się spodziewał udając się na nocny odpoczynek?

a) krwawienia z rany pooperacyjnej - jest to niemożliwe u pacjenta z niedokrwieniem

b) obrzęku i bólu podudzia

c) zmiany koloru moczu

d) zgonu

e) wszystkie wyżej wymienione powikłania mogą wystąpić w ALI

 

70. Które z niżej wymienionych nie pozwoli Ci odróżnić kończynę zagrożoną od żywej w ostrym niedokrwieniu kończyny:

a) obecność bólu spoczynkowego

b) porażenie nerwu strzałkowego

c) obecność zniczulicy skóry stopy

d) brak tętna

e) wszystkie są prawidłowe

 

71.  Jesteś lekarzem POZ w małej miejscowości oddalonej o 30 km od szpitala. Przychodzi do Ciebie pacjent z bólem nogi. Rozpoznajesz ostre niedokrwienie kończyny dolnej IIB SVS. Co robisz w pierwszej kolejności?

a) podajesz pacjentowi 300mg Acardu do rozgryzienia

b) podajesz pacjentowi heparynę

c) podajesz pacjentowi nitroglicerynę

d) podajesz pacjentowi tlen przez maskę tlenową

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

72.Ostra niewydolność nerek jest związana z 20% ryzykiem wystąpienia w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej. Jako patomechanizm upatruje się:

a) uwolnienie jonów potasu z martwych komórek mięśniowych

b) uwolnienie mioglobiny, która uszkadza cewki nerkowe

c) przesunięcie płynów ustrojowych do przedziałów mięśniowych

d) b+c

e) a+b+c

 

73. Na izbę przyjęć trafia pacjent, który ma ostre niedokrwienie kończyny dolnej lewej IIB. W wywiadzie dowiadujesz się, że ból trwa juz 4h. Pytasz pacjenta o przyjmowane pokarmy. Okazuje się, że dwie i pół godziny temu spożywał pokarmy stałe.

a) pacjent nie wymaga natychmiastowej operacji w niedokrwieniu IIB, więc może zaczekać do jutra

b) pacjent wymaga natychmiastowej operacji w niedokrwieniu IIB, jednakże najadł się a więc z uwagi na ryzyko zachłyśnięcia podczas znieczulenia, odkładasz operację na jutro

c) pacjent wymaga natychmiastowej operacji w niedokrwieniu IIB, mimo to, że się najadł i ryzyko zachłyśnięcia istnieje ratowanie kończyny musi nastąpić natychmiastowo

d) pacjent wymaga natychmiastowej operacji w niedokrwieniu IIB, nie boimy się zachłyśnięcia bowiem istnieje ono tylko do 2h od spożycia pokarmów

e) brak prawidłowej odpowiedzi

 

74. Najczęstszą przyczyną ostrego niedokrwienia kończyny dolnej jest?

a) materiał zatorowy z tętniaka aorty

b) materiał zatorowy z uszka przedsionka w przebiegu migotania przedsionków

c) usidlenie tętnicy podkolanowej

d) zakrzepica

e) materiał zatorowy z wegetacji na zastawkach serca

 

 

C

E

A

C

A
S

C

E

A

C

A
S

o

w

r

z

o

d

z

e

n

i

a

D

V

T

PE

DVT

PE

D

V

T

PE

DVT

PE

T

Ę

T

N

I

AK

I

C

L

I

C

L

I

C

L

I

A

L

I

Kiedy mam seminarium?
Jakie są tematy seminariów?
Gdzie i kiedy są ćwiczenia?
Z czego się uczyć?
Gdzie mogę sprawdzić swoją wiedzę?
Z kim mam ćwiczenia?

D

V

T

PE

DVT

PE

bottom of page