top of page

Krajowy Rejestr Operacji Naczyniowych - KRON

POSTULATY KRON?

1.  Chirurdzy powinni poznać własne wyniki.

2.  Chirurdzy nie mogą być obciążani pracą związaną z obsługą rejestru.

3.  Ośrodki powinny mieć szanse porównania swoich wyników

(Są to warunki rozwoju i poprawy jakości)

 

SPECYFIKA CHIRURGI NACZYNIOWEJ

-ponad 70% to re-hospitalizacje z powodu nawrotu

-migracja między-ośrodkami w tym nie-naczyniowymi,

-wynik wczesny leczenia zależny od ryzyka wyjściowego,

-wynik odległy zależny od obciążeń i stylu życia.  

 

METODYKA KRON

1. Ocena (personalna i ośrodkowa) musi odbywać się koniecznie w kontekście ryzyka przewidywanego (V-POSSUM) i ryzyka nawrotu (SCORE)

2. Follow-up powinien być weryfikowany maksymalnie automatycznie, bezobsługowo, centralnie z minimalnym obciążaniem ośrodków

3. Follow-up powinien być bezterminowy i opierać się na punktach końcowych obserwacji:

-zgon

-reinterwencja=utrata drożności=nawrót objawów

-amputacja

-udar

-paraplegia

4. Przechowywanie danych musi być zgodne z obowiązującym ustawodawstwem (GIODO/RODO).

5. Rada Naukowa Kron zdecyduje dokąd i w jakim zakresie trafi Raport roczny KRON (MZ?, NFZ?, Konsultanci Krajowi?, Kierownicy Ośrodków?).

 

FOLLOW-UP KRON

·       Musi być wielopoziomowy

·       Maksymalnie bezobsługowy.

·       Dlatego będzie bazował na algorytmice zależności danych wprowadzanych w ośrodkach (re-interwencje) i informacjach pozyskiwanych zwrotnie z NFZ (zgony, udary, amputacje, paraplegie)

·       Aktualizacja follow-up (zewnętrzna i centralna  = wykonywana poza ośrodkami) musi być przeprowadzana co najmniej raz do roku (np.: styczeń-luty)

 

DLACZEGO V-POSSUM?

·       Najlepiej nadaje się do prognozowania wyników

·       Bierze pod uwagę najwięcej "naczyniowych" czynników ryzyka

·       Można zmienić algorytm (rów. logarytm.) dostosowanie populacyjne

·       Był walidowany do populacji chorych Naczyniowych w Polsce

·       Konieczny do rzetelnego porównania ośrodków

·       Dostępny darmowo

 

AKTUALNY STATUS KRON

·       Styczeń 2020 - MZ podpisał rozporządzenie o rejestrze

·       Rezerwa środków zPOLCARD (na automatyzacje funkcji) 

·       Wrzesień 2020 przetarg na up-grade dla wdrożenia ogólnopolskiego

·       NFZ rozważa rozporządzenie wewnętrze  finansowaniu KRON

·       Wymaga ogólnopolskiego wdrożenia (udostępnienie loginów i manuala)

 

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź witrynę
www.kron.org.pl
lub zobacz prezentację:

Polecamy naszych partnerów:

http://qbeeq.pl/projekty/

bottom of page