top of page
Szukaj

Jakość opieki i skuteczność leczenia

2-3 marca 2018 odbył się w Krakowie Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego pod tytułem „Jakość opieki i skuteczność leczenia”.

Kongres był wyrazem dojrzałość środowiska Angiologicznego, które rozumie konieczność monitorowania własnych wyników. Docent Zbigniew Siudak przedstawił doświadczenia Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI) potwierdzając ponad 95% odsetek dobrowolnej raportowalności. Docent Paweł Maga z Krakowa przedstawił wzorcowo prowadzony rejestr Angiologiczny. Prezentacja aktualnego statusu KRON (Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych) dokonana przez Profesora Piotra Gutowskiego ze Szczecina wywołała żywą dyskusję nad formułą kontroli wyników odległych. Doktor Arkadiusz Kazimierczak (logistyk KRON, Szczecin) podsumował w skrócie, że promowany przez środowisko Chirurgów Naczyniowych KRON, będzie w znacznej mierze oparty na „algorytmice zależności procedur” i „automatyzmie bezterminowego follow-up” we współpracy z NFZ. I nie może opierać się wyłącznie na „ręcznej” ambulatoryjnej kontroli wyników odległych (chociaż stanowi ona istotny element KRON). Jest tak między innymi ze względu na znacznie większą różnorodność i liczbę zabiegów i ośrodków je wykonujących oraz ze względu na migrację pacjentów między wieloma, również „nie-naczyniowymi” oddziałami. Wprowadzenie takiego modelu może być szczególnie opłacalne w kontekście planowanej modernizacji platformy cyfrowej obsługującej NFZ. Kooperacja KRON / NFZ może zniwelować obecne problemy pozyskania adekwatnych danych od płatnika. Istnienie tych problemów podkreślił doktor Marek Krzanowski, który stwierdził, że wobec powyższego Angiolodzy preferują najdokładniejszy, chociaż „ręczny” i terminowy follow-up przeprowadzany w jednym ośrodku. Potwierdza to, że środowisko Angiologiczne jest gotowe do wytężonej, niemal mrówczej pracy w celu poprawiania jakości świadczonych usług. Dyskusja przyczyni się do wypracowania optymalnego modelu obserwacji.

Obecny na konferencji minister Marek Tombarkiewicz wyraził zadowolenie za oddolną inicjatywę środowisk naczyniowych w Polsce w zakresie tworzenia rejestru. Jest to dla Ministerstwa Zdrowia równoznaczne z wolą prowadzenia kontroli wyników i poprawiania jakości.

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości, Pani Halina Kutaj-Wąsikowska przestawiła założenia i kryteria kontroli jakości, które będą stosowane w Polskiej medycynie. Założenia te okazały się całkowicie zbieżne z celami KRON.

W podsumowaniu uczestnicy zjazdu wyrazili nadzieję, na szybkie podpisanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie rejestru naczyniowego.  

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy studentów kierunku lekarskiego chętnych do odbycia stażu z chirurgii w naszej klinice. Potrzebujemy Was do asystowania do operacji naczyniowych! Zapewniamy możliwośc rozwoju pod okiem nasz

bottom of page