top of page
Szukaj

ZMIANY LOGISTYCZNE W NFZ KORZYSTNE DLA KRON

W ubiegłym miesiącu odbyły się dwa spotkania w Ministerstwie Zdrowia i Centrali NFZ w Warszawie zainicjowane przez Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Naczyniowej Prof. Piotra Andziaka, w których brali udział Prof. Piotr Gutowski i dr Arkadiusz Kazimierczak w sprawie KRON.

Obecnie status rejestru zależy od podpisania odpowiedniego rozporządzenia przez MZ. Rejestr jest już po konsultacjach społecznych.

Wynikiem obecnych spotkań jest zmiana strategii NFZ.

W systemie NFZ nastąpią istotne zmiany w systemie kodowania JGP. Wprowadzone zostanie kodowanie leczonej strony ciała. Po to, żeby można było ustalić precyzyjnie efekt odległy zastosowanego leczenia w systemie KRON. Obserwacja odległa w systemie KRON będzie opierała się również na informacji zwrotnej z NFZ w zakresie typowych punktów końcowych czyli zgonu, dużej amputacji i udaru.

Planowana zmiana bardzo istotnie poprawi możliwości oceniania wyniku odległego i uszczelni system obserwacji odległej w skali całego kraju.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy studentów kierunku lekarskiego chętnych do odbycia stażu z chirurgii w naszej klinice. Potrzebujemy Was do asystowania do operacji naczyniowych! Zapewniamy możliwośc rozwoju pod okiem nasz

2-3 marca 2018 odbył się w Krakowie Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego pod tytułem „Jakość opieki i skuteczność leczenia”. Kongres był wyrazem dojrzałość środowiska Angiologicznego, które r

bottom of page